Presseveteranene i Oslo og Akershus   
Referater 2016  

Torsdag 7. januar 2016  Norges Røde Kors og flyktningene

–Katastrofen er bare såvidt begynt  

   Med en overbevisende kraft, som får politikeres selvopptatte spekulasjoner til å smuldre, forkynte Sven Mollekleiv, presidenten i Norges Røde Kors sitt manifest til pressens veteraner:   

-Det beste er å hjelpe flyktningene hvor de er! Det beste er å hjelpeflyktningene enten de er kommet til Norge eller er underveis. Man skal hjelpe alle – uansett religiøs tro og politisk tilhørighet og uansett hvor de er!   

I en over en times lang preken og med en emissærs klippetro forkynte han budskapet til Røde Kors på en slik måte, at vi garvede journalister satt tilbake med et svar skyldig.

Han sa egentlig: ”Hvorfor er ikke du medlem av Norges Røde Kors?”.

Les mer


Torsdag 21. januar 2016 Vigeland - en kunstner og hans ettermæle

Det at en kunstner som Gustav Vigeland får et kjempestort hus med atelier og leilighet av Oslo kommune forteller ganske mye om hvordan han ble verdsatt i sin tid.

Men det at Vigeland lot innrede et mausoleum for seg selv på toppen av denne leiligheten, gir oss et klart bilde av hans ego.   

31 av presseveteranene fikk den 21. januar komme opp den steile loftstrappen til det aller helligste, der hvor åndsmennesket Vigelands jordiske aske ligger i hans egenutførte globe – verdenskulen omspent av hans navn.

Klikk på bildet for å se det stort.

Les mer


Torsdag 4. februar 2016  - Idrettens svøpe - de på toppen

Akk, ja! Det er langt mellom det entusiastiske barneskirennet på jordet eller fotballoppgjøret på løkka og denne verdens sportsmoguler og deres verdensomspennende nett av inntektsbringende kontakter.

Inntekter for de få om sitter å toppen og håver inn – år etter år – og som tilsynelatende har evig herskertid.   

Den som har lurt en del på dette, nemlig sportskommentator i Dagbladet, Esten Oddmund Sæther, ga oss et innblikk i denne råttenskapen på møtet den 4. februar.

Les mer


Torsdag 18. februar 2016  - Ullevål - et sykehus i utvikling

Nå vet vi 30 som var med på omvisning på Ullevål Museum mye mer. Med det vi ikke forstår er at ikke flere var med på omvisningen 18. februar, som ga oss en berikelse av rang.   

Tenk at det var epidemiene, som var årsaken til at man trengte dette sykehuset i en tid da Norges hovedstad, Kristiania kun hadde 45 000 innbyggere.   

Ullevål sykehus ble nemlig åpnet så tidlig som i 1887. Kristiania hadde et hospital sentralt i Akersgaten og ett i den gamle bydelen Oslo (nå Gamlebyen).   

Det nye sykehuset ble faktisk plassert utenfor bygrensen. Men grunnen til at det er blitt værende der gjennom hovedstadens kolossale vekst er at man sikret seg en 360 mål stor tomt, som etter hvert ble meget tett bebygd.   

Med kjennskap til moderne sykehusdrift er det nærmest utrolig å se hvor primitivt det var den gang.   

Vi ble ledet gjennom utviklingen ved å se hvordan utstyr og instrumenter var. Vi fikk et blikk innen gamle dagers kirurgi, medisin, psykiatri, operasjonsstue, laboratorium, røntgen, sykestuer for voksne og barn, ambulansetjeneste, prestetjeneste, legekontor, betjeningsrom, bibliotek, historisk avdeling, undervisning.   

Så innbyr vi deg, som ikke var der til å bli med oss på rundturen, som starter med det samme du klikker på den strenge sykepleieren.


Torsdag 3. mars 2016 - Berit Ås - fem dager før Dagen

3. mars 2016 - Berit Ås - fem dager før Dagen -Kvinnekampen er i dag beslastet med skam!

Det var den harde og utilslørede karakteristikk kvinnekampens dronning Berit Ås ga sine yngre kjønnsfeller - barna og barnebarna til dem som sto sammen med henne på barrikadene i 70-årene.

Hun var både blitt varm og harm da hun etter halvannen times foredrag åpenbarte sine innerste følelser om tiden som var og dagen i dag.

Når du spør unge kvinner i dag om hva de mener om likestilling, så vil de ikke snakke om det, sa hun.

Les mer


Torsdag 17. mars 2016 - Landsvikoppgjørets synder

Ingeborg Solbrekken (55) - forfatter og psykoterapeut - har skrevet mange bøker, og om krigens og landsvikoppgjørets synder.

Bøkene hennes har vakt stor oppmerksomhet, og særlig den siste om Landssvikoppgjørets hemmelige historie har rette oppmerksomheten mot en hittil skjult side ved Krigen og oppgjøret etter den for 70 år siden.

Spørsmålet hun stiller i siste bok er blant annet: "Brukte norske rettsmyndigheter krigsforbrytere og nazi-metoder under landssvikoppgjøret?"   

Nå kom hun til oss med sin forskning i arkivene og tolkningene av materialet der.

(Foto: Ludwig)


  7. april 2016  UTFLUKT - Hjemmefrontmuseet på Akershus

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) på toppen av Akershus festning samlet fullt hus den 7. mai, ja så mange at det ble litt vanskelig å få tilfredsstilt alle spørsmål som etter hvert dukket opp.

Interessen var stor. Beklageligvis var det trangt og bare en til å vise oss omkring. Men vår hyggelige omviser, selveste sjefen, Ivar Kraglund prøvde å bli hørt av alle.

Museet er landets ledende institusjon for okkupasjonshistorie, som forteller om den norske motstandsbevegelsens kamp mot nazistene og om hvordan livet for befolkningen var under den fem år lange okkupasjonstiden.

Gjennom sin utstilling og arkiv/bibliotek forsøker museet å gi "et sant og levende bilde av hvilken ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk."

Museet holder til i bygningen "Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset" som stammer fra 16- og 1700 tallet.

(Klikk på bildet for å se oss der i større format)
Her kan du lese mer, som kan være nyttig for senere besøk:
http://www.forsvaretsmuseer.no/nor/Hjemmefrontmuseet

Torsdag 21. april 2016 ÅRSMØTE  - med nogo attåt

Per Egil Hegge (bildet) var blant det som vanket attåt på årsmøtet 21. april. Men først:

    Styrets årsberetning.

    Årsmøtets vedtak og valg.

    Og så slapp Per Egil Hegge til.

Les alt ved å følge lenkene


Torsdag 9. juni 2016  - SOMMERTUREN på Øyeren
Glade veteraner fra Oslo og Akershus på Øyeren-tur

Lillestrøm "havn" - en spinkel flytebrygge midt ute i den grunne Nitelva - var utgangspunktet for sommerturen til Presseveteranene i Oslo og Akershus 9. juni.

Vi ble advart om at "hvis alle femti går ut på flytebrygga på en gang vil den synke". Men forsiktig ombordstigning i katamaranen "MS Øyeren" hindret en slik katastrofe, og dermed var en knalltur i knallvær på Øyeren, på lokalspråket "Øyærn", Norges niende største innsjø et faktum. (Klikk på Ludwigs bilde for å se det stort)   

Med skipper Ole-Gunnar Berntsens lokalkjennskap om de varierende bunnforholdene og seilingsleden, som kunne være så knapp som en meter dyp, kan vi også fortelle om turen.

   


Torsdag 1. september 2016 - Schibstedkonsernet innenfra

Hovedtillitsvalgt i Schibsted, Sven Arne Buggeland fortalte om det verdensomspennende Schibsted-konsernet, og det som overrasket oss veteraner mest var at avisdrift bare er en meget liten del av inntektskilden. Faktisk bare fem prosent.

Norges største mediebedrift startet ganske beskjedent i 1860, da Christian Schibsted begynte som boktrykker i Christiania. Han var interessert i å tjene på annonser og utga Christiania Adresseblad, som han året etter kalte Aftenposten.

I dag har Schibsted 6.900 ansatte i 30 land - og hovedinntekten er ikke avisdrift.

Sven Arne Buggeland (52) er valgt som konserntillitsvalgt i Schibsted for en toårsperiode. Buggeland er en erfaren tillitsvalgt i Norsk Journalistlag og har over 30 år bak seg som nyhetsjournalist i VG.


Onsdag 14. september 2016 - Innenfor murene

Osloveteranenes besøk i Halden fengsel en vakker septemberdag bød på overraskelser. For det første, vi hadde ikke trodd at de innsatte nøt en slik komfort. Dernest ble vi nærmest tatt på sengen av sikkerhetsopplegget!

Vi visste jo at et fengsel skal være utbruddsikkert. Men at det skal være så vanskelig å komme inn? Verre enn å sjekke inn på en flyreise! Men ledelsen har nok sine erfaringer. Vi måtte ikke bare forhåndslevere en liste med navn og telefonnummer. Alle mobiler ble innsamlet. Kameraer var selvsagt forbudt å ha med også. Så kunne vi gå inn og hilse på fengselslederen, Are Høiby.

Men så kom den virkelig store overraskelsen: Er det slik det er å sitte bak murene?

Les mer her hvordan vår kjære leder beskriver situasjonen og møtet med den nye tid bak murene.

Bildene: Klikk på bildet for å se resten flokken av presseveteraner som, kanskje noe nølende og etter all formodning for første gang, venter på å få slippe inn i et fengsel. Hent bildet i stort format HER, som et minne for dere som var der og slapp ut igjen. Vi lurte litt på om noen måtte bli igjen der inne, men lykkeligvis var vår kjære leder også blant dem som kunne være med oss videre på Harryturen til Strømstad. (Alle foto: Bjørg Duve)


Torsdag 29. september 2016 

Geir Helljesen: "Nobels Fredspris over alle grenser".

Geir Helljesen kan dette med Fredsprisen. Men han var veldig forsiktig med å spå utfallet, da han noen få dager før utdelingen kåserte over enmet "Nobels Fredspris over alle grenser".

Utfallet ble da også en overraskelse, idet prisen gikk til en som man håper kan bringe fred til Columbia, nemlig president Juan Manuel Santos.

Les mer her


Torsdag 13. oktober 2016  Grinis historie ved to av fangene

   Vi møtte Rolf Olaf og Bjørn på Presseveteranenes bussutflukt til Grinimuséet.  Det ble en spesiell opplevelse. Og over 40 deltakere lot seg trollbinde av de meget aldrende tidsvitnene fra den tid - 75 år tilbake - hvor man kunne bli kastet i fengsel uten lov og dom, og til og med skutt.

Vi hadde satt av en time til møtet, men det holdt ikke. Rolf Olaf Haavik og Bjørn Dahl var så engasjerende både i beretning og innlevelse, at barkede presseveteraner, som har opplevd mye, fortsatte å spørre og spørre.

Les mer.

Bildet, som Harry Cleven tok av Bjørn (th) og Rolf Olaf ved inngangen til museet, kan du se større ved å klikke på det.


Torsdag 27. oktober 2016  - Hvor går USA?

Amerikanernes valg av president tirsdag 8. november 2016 var ikke lett å spå. Men Hilde Restad, vår USA-ekspert på møtet 12 dager før sa det slik:

-Her står det en demokrat mot en antidemokrat - to kandidater som ingen liker - og det i et land hvor "likability" har alt å si.

Les mer HER


10. november 2016  

Omvisning i den nye terminalbygningen på Gardermoen. 

Det var ikke så mange av veteranene som samlet seg til gratisinnbydelsen til den nye utenlandsterminalen på Gardermoen. Men de som unte seg denne opplevelsen fikk innblikk og selvsyn i det fenomenale anlegget, som offisielt åpner 17. april 2017.

Fra flyplassplanleggerne stilte Nic Nilsen og Kirsti Treiborg opp og ga oss en svært god informasjon om byggeprosessen og en fin omvisning i de ytre og indre (innenfor sikkerhetssonen) byggeområder.

Det blir en storslagen flyplass på høyde med de beste i Europa.

Bildet er ikke fra omvisningen, men en illustasjon fra prosjektet. Klikk på det for å se det stort

Etterpå samlet deltakerne seg til en hyggelig lunsj i Posthallen,  som ligger i det som var det gamle hovedpostkontoret i Oslo sentrum.


Torsdag 24. november 2016 - Julegildet på Schafteløkken

Vårt tradisjonelle julemøte fant sted på gamle tomter på Frogner. I alt 64 veteraner og ledsagere møtte opp i de gedigne omgivelsene til en hyggestund under lysekronene.

Det var rekordfremmøte. Nestor i gruppen, Andreas Norland slo an tonen og løftet stemningen allerede med sine innledningsord.

Schafteløkken er Oslos største eksisterende tømmerbygning,og fungerer til daglig som forsamlingslokale og Frogner menighetshus. Det leies ut til alle typer arrangementer, spesielt brylluper og jubileer.

Bildet du ser er fra en tidligere fest, men HER finner du bilder fra festen 2016.

Les om Schafteløkkens historie HER.

Klikk på bildet fra i fjor for å se nærmere på hvordan det var.