Presseveteranene i Oslo og Akershus   
Referater 2018  

Torsdag 11. januar 2018  #metoo-kampanjen og dens følger

Året 2018 ble åpnet med et brennende tema, nemlig #MeToo-kampanjen, som her i landet resulterte i en rekke varslingssaker med ringvirkninger i flere partier.

Midt i alt dette oppstyret stilte VGs unge nyhetsredaktør opp hos oss, nemlig Tora Bakke Håndlykken (34) for å redegjøre for hvordan hun, som kvinne og kanskje landets eneste sådanne i jobben som nyhetsredaktør, ser på saken.

Så fikk da også de fremmøtte et møte med en ung og ordpresis nyhetsformidlers syn på hva dagens aviser har å stille opp med når meningsytringene på nettet går over alle støvleskafter.

Les mer her

Torsdag 25. januar 2018  Bildets makt  

Av helt spesiell interesse for oss presseveteraner var en fordypning i bildets makt. Det fikk vi på Preus fotomuseum i Horten. Spesialutstillingen "Bending the Frame" var rett i blinken for oss, som gjennom en levealder har brukt bildet, ikke bare som avisstoff, men også som påvirkning.

Utstillingen tok utgangspunkt i samtidskunsten og massemediene, hvor fotografiet har hatt stor betydning for historiefortellingen og den offentlige bevissthet i det 20. og 21. århundre. Kan fotografiet fortelle oss noe nytt eller noe annet om den verdenen vi lever i?

Jo, vi fikk se det. Men før vi forteller om hvordan vi opplevde det, bør du gå til museets hjemmeside HER og lese om saken.

Så kan du gå videre HER til forsettelsen og se hvordan vi opplevde besøket, anskueliggjort med bilder av Ludwig og Harry samt fra museets samling.

På bildet på denne siden ser du noen av våre veteraner: Nærmest Erik Andersen medbringende sin snart århundregamle Kodak Brownie kasseapparat, og bak ham ikke fullt så gamle Arvid Bryne og John Myhre.


Torsdag 8. februar 2018  Fotballens ildsjel

Mange spørsmål kan man ha på tungen når man møter selveste gene­ral­sekretæren i Norges Fot­ball­for­bund, Pål As­bjørn Bjerke­tvedt, spe­si­elt når man vet at også har godt inn­blikk i hvor­dan presse­folk tenker. Han har jo også ledet Norsk Tele­gram­byrå i flere år.

 Bjerketvedt var ikke opp­tatt av mot­set­ning­er og pro­blem­er, men sam­arbeid og forståelse. Det begynte med at han viste bilder fra barne- og ungdoms­fotball, og da flyfotoet av hans hjemmelags bane "Sprint-Jeløy" kom fram på lerretet midt i småhus­bebyggelsen på 'Jæløya', smeltet vel alles hjerter.

 Det er da også et formidabelt omfang av deltakere og ønsker og behov, som han fått å handskes med, 58-åringen. Det kreves diplomatisk kløkt av en slik leder, som står ansikt til ansikt med to millioner fotball­interesserte i Norges land.

 To-millionerstallet er hans egen påstand. Men den er vel ikke så langt fra sannhet når man tar med alle foreldre, som griper dypt i lommeboken for at podene skal få en sunn fritidssyssel.

 Pål hadde egentlig ikke tenkt å bytte jobb fra det å være sjef i NTB. Men refleksen i fotballbeina fra sine egne 275 A-kamper sparket ham over i NFF som et slags kall.

 Han snakket med varm glød om sine undersåtter, nei, ikke det, sine fotballvenner: En skare på 375.000 spillere i 1862 lag. Og ikke bare spillerne, men også de over 130.000 frivillige, som stiller opp i dette som han og likesinnede kaller fotballbevegelsen.

 -Men det har vært en fordel å ha vært i media, sa han, og tenkte ikke bare det å møte spørsmål fra journalister. -Fotball mener alle noe om.

 Og ikke minst delte han med oss sin hjertesak med fotballen: Det sosiale, det som skaper likestilling, det som gir trygghet, glede, respekt og folkelighet.

 Det ble et langt møte.

Foto: Harry Thomas Cleven


Torsdag 8. mars 2018  Overveldende budskap på Kvinnedagen
Da vår leder Ellen introduserte Tove Smaadahl på 8-mars-møtet, satt det nok noen menn der som tenkte sitt. For Kvinnedagens kåsør er kjent som en fanebærer som kan bite fra seg. Men Tove begynte med en takk til oss journalister, en ros til pressen for å ha åpnet våre øyne for hva som virkelig skjer med hundsede kvinner under menns åk. Hun har møtt disse kvinnene hun snakker om. Hun har viet sitt liv for å hjelpe dem.

Det ga oss hakeslepp, og slik følte Ellen det:

-Det hun fortalte oss var både overveldende og rystende....vi tilhørere satt musestille med ørene på stilker. Vondt å høre på mye av det hun snakket om - men godt at en som henne tok grep! Hennes foredrag var rett og slett et all time high kåseri i mine år som leder i klubben, det må jeg si.

Og Tove Smaadahl kunne fortelle oss så mange detaljer, at selv den barkede nordlendingen måtte stanse og svelge. -Unnskyld! sa hun til oss, og gikk videre etter et øyeblikk.

Følg med videre HER.


Torsdag 22. mars 2018  Det skrevne ord består

Torsdag 22.mars var Presseveteraner på "Harry-tur". Ikke til Sverige denne gangen, men til Nasjonalbiblioteket ved Solli plass. I regi av styremedlem Harry Thomas Cleven, derav benevnelsen.

(En ekte Harry-tur til Sverige kommer klubben tilbake til torsdag 31. mai!)

Å rykke ut som gamle pressefolk kan ha sine gode sider. Som under dette besøket på Nasjonalbiblioteket. For vår glimrende og kunnskapsrike omviser, Inger Stenersen (bildet), holdt det gående i en liten time. Uten manus, og med all verdens som interesserte oss.

Vår ferd gjennom nasjonens hukommelse ga oss et bevis på at det skrevne ord består.

Fortsett med å lese Ellens inntrykk av besøket og se Harrys bilder HER


Årsmøtet 19. april 2018 

Årsmøtet ble innledet på tradisjonelt vis ved at klubblederen, Ellen Marie Arefjord (bildet) ba alle reise seg for å hedre medlemmer som var gått bort i løpet av året: Wiktor Martinsen, Thor Fredrik Sundene, Tor Dagre, Øyvin Norborg og Torild Rugaas. Forsamlingen æret dem med ett minutts stillhet.

Behandling av dagsorden:
1. Valg av dirigent. Styrets forslag: Trygve Moe. Enstemmig valgt.
2. Årsmelding for 2017-2018 som var kunngjort på nettet og i brev og utdelt på møtet: Enstemmig godkjent.
3. Regnskap og revisors beretning. som var kunngjort på nettet og i brev og utdelt på møtet: Godkjent under forbehold av retting av en feil av utsendt oppsett. Riktig, revisorgodkjent regnskap ble straks sendt de fremmøtte.
4. Kontingent. Styrets forslag: uendret, kr 300.-. Enstemmig godkjent.
5. Innsendte forslag. Det var ingen forslag.
6. Valg til styret. Etter forslag fra valgkomiteen ble følgende enstemmig valgt: Leder Ellen Marie Arefjord, nytt styremedlem Terje Coucheron Helsingeng, nytt styremedlem Marit Bødtker.. Gjenvalg av varamedlemmene Lars Hellberg og Tore Sjølie. Styremedlemmer som ikke var på valg: Sekretær Ludwig Iversen og styremedlem Harry Thomas Cleven.
7. Valg av revisor. Vedtatt enstemmig: Kirsten Berg.
8. Valg av valgkomité. Vedtatt enstemmig etter styrets forslag: Bodil Bakken, Bernt Lie og Anicken Juell Skogseth

Her er det nye styret:

Fra venstre: Styremedlem Harry Thomas Cleven, nestleder Terje Coucheron Helsingeng, leder Ellen Marie Arefjord, sekretær Ludwig Iversen, vara Lars Hellberg, kasserer Marit Bødtker og vara Tore Sjølie. (Klikk på Harrys bilder for å se dem store)

 

NJs energiske leder Hege Iren Frantzen
fikk ordet etter­på til å ori­en­tere oss om klubb­en, som akku­rat da var midt oppe i vår­opp­gjør­et om jour­nal­ist­tarif­fen, som hadde stått urørt siden 2007.

Og via skjerm­en viste hun oss de nye, flotte lokalene som er tatt i bruk ved Akerselva.

Les mer her


Torsdag 13. september 2018  Et verdig liv som eldre

Når en mann som Odd Grann snakker, da lytter man - selv om det han sier er så innlysende og sant, at man gjerne kunne ha sagt det selv.

Forskjellen mellom oss og ham er at han er den som sier det!

Det skulle godt gjøres for dagens kåsør å komme gjennom alle de råd og erfaringer som ligger i tittelen "Et verdig liv som eldre". Men de punktene han trakk fram som råd til oss eldre var jo nettopp de som har vært så karakteristisk for ham selv, nemlig engasjement.

Det å bry seg om andre mennesker. Et godt liv som eldre har ikke bare med gener å gjøre, men også med ens egne holdninger til andre. Dette er viktigere enn å være ergerlig over mangt som ikke er som før,  at avisene var mye bedre og sakligere før, eller at de yngre mer og mer utviser slurvete bruk av ytringsfriheten.

Det er være aktiv som pensjonist er ikke bare noe han sier der han farer i skytteltrafikk mellom foreninger, lag, institusjoner og samtalegrupper. 85-åringen Odd Grann er jo selve symbolet på verdien av å være aktiv.

Hans yrkestilværelse var jo spekket med viktige samfunnsoppgaver som i Norges Røde Kors, Norges Varemesse, Libertas, FNs utviklingsfnd og GAIA-ferden. Han har vært frimurer i mer enn 50 år. Han har ikke bare skrevet bok om sitt liv der, men inviterte presseveteranene til en omvisning i denne mystisismens høyborg Frimurerlogen ved Stortinget for en ti års tid tilbake.

Han ble utnevnt til Årets Hederssenior 2016/17 på selveste Eldredagen i Oslo rådhus 1. oktober 2016.


Torsdag 27. september 2018  Lunsj-utflukt til Losby gods

Vi er dypt i kjelleren til gamle Losby gods i Lørenskog. Det brant her, og alt ble ødelagt. Så fant eierne på å innrede det på nytt i gammel stil.
   Omvisningen på dette restaurerte herskapsgodset fra 1800-tallet ble en opplevelse, og ikke minst maten vi nøt etterpå!

TAST HER for å delta med oss i opplevelsen!


Torsdag 11. oktober 2018  Tolv år på dødscellen
En tankevekker fra Marit Bødtker

Dagens kåsør var vår egen Marit Lund Bødtker, medlem av styret i klubben med boken, som også er oversatt til engelsk. (Klikk på bildet for å se det større.) Ved en tilfeldighet fikk hun kontakt med amerikanske Ivan Ray Murphy jr., som 28 år gammel ble dømt til døden, angivelig for drapet på en gammel dame, en ugjerning han nektet for å ha begått.

«Dødsdømt nr 989», også kalt Pee-Wee lever ikke lenger. Marit Lund Bødtker ga oss et levende bilde av hans skjebne i en helt spesiell verden men i et videre perspektiv. Det handlet om dødsstraffen, som ble avskaffet i Norge i 1902, men ble praktisert her i landet i noen få år etter annen verdenskrig. Kan denne straffen bli aktuell igjen?

Les mer fra møtet HER!