Presseveteranene i Oslo og Akershus   
Styret 2017-2018  

Leder Ellen Marie Arefjord
Telefon 992 54 387 - marjenar@online.no

Nestleder Sigmunn Hebnes
Telefon 918 25 484 - johansigmunn@gmail.com

Sekretær Ludwig Iversen
Telefon 934 47 817 - ludwig.iversen@gmail.com

Kasserer Anicken Juell Skogseth
Telefon  995 13 227 - anicken.skogseth@gmail.com

Styremedlem Harry Thomas Cleven
Telefon 476 34 162 - harry.cleven@gmail.com

1. vara Lars Hellberg
Telefon  913 17 941 - lars.hellberg@getmail.no

2. vara Tore Sjølie
Telefon  916 63 999 -
tore-sj@online.no