Presseveteranene i Oslo og Akershus
  
Orientering om virksomheten

Møtene er kun for medlemmer som har be­talt kon­tin­gen­ten. På ut­flukt­er kan man ta med én led­sag­er. Det er aktiv påmelding til al­le ar­range­ment­er. På­minn­else og ori­enter­ing sen­des med­lem­mene per e-post.

Se nederst for påmelding, mø­te­sted, be­tal­ing, klubb­ved­tekt­er, re­ferat­er m.m.


   Alt stoff er opphavsrettsbeskyttet - intet ansvar for eksterne lenker.

Det nye styret bretter opp ermene - kom med dine forslag!

Ellen, Terje, Ludwig, Marit, Harry, Lars og Tore er klare til å ta fatt for deg!
Snart kommer vi sammen for å legge planene for resten av året. Vi er avhengige av dine ideer, som kan samle oss om nyttige oppdateringer innen alle de områder vi jobbet med og har opplevd.
Noen å høre på
   Du er vel fremdeles interessert i hvordan det står til i ditt gamle yrke? Hva som opptar nyhetsmediene i dag og hvor utviklingen går?
   For ikke å snakke om endringene i samfunnet vi lever i og hvordan det kan gå med oss?
   Tenk over saken og foreslå noen som kan komme og opplyse oss. Presseveteraner sitter med kjennskap til mange.
Noe å oppleve
   Vi ser fram til dine forslag om hyggelige og avslappende utflukter, hvor vi også kan nyte tilværelsen. Snart inviterer vi til Harry-tur til Strömstad. Men det kommer andre anledninger, som du  kan være med på å foreslå. Ta en titt på de mulighetene vi har samlet her og skriv til oss om hva du synes: http://presseveteraner-oslo.net/Dagsturer2018/

Ingen møteaktiviteter i mai  - på grunn av alle fridagene

Torsdag 31. mai 2018  - "Harry-tur" til Strömstad

Turen koster kr 600, og for det får du en heldags buss- og båttur iberegnet lunsj om bord og med muligheter for dine egne innkjøp på et stort kjøpesenter i Strömstad.

Du må melde deg på og ha betalt innen 10. mai (se nederst).

Avreise fra Bussterminalen kl 11. Møt minst 15 minutter før. Info på skjerm om påstigningsrampe: Presseveteranene - Sandefjord/Strömstad

Det er taxfree-muligheter også på fergen. I Strömstad er det satt av hele to timer til innkjøp og eventuell mat ved et stort kjøpesenter som har alt, og hvor det også er muligheter for å sitte ned innimellom slagene.

Tilbake til Oslo ca kl 19.30-20.00.

Vet du at fra Strömstad er det kortere vei til alle de seks Østfold-byene enn til nærmeste svenske by, som er Uddevalla.
Nordmenns hyppige besøk i byen har holdt handelsvirksomheten i byen på topp blant svenske byer. Bare Stockholm har større omsetning på alkoholutsalgene til Systembolaget enn Strömstad.

I 2009 opprettet norske og svenske myndigheter en enorm, felles nasjonalpark som heter Ytre Hvaler på norsk side og fortsetter nedover svenskekysten under navnet Kosterhavet.

Du kan lese mer om Strömstad, hvis du vil her: https://no.wikipedia.org/wiki/Strömstad


Presseveteranenes lands­møte i Halden - 31. august - 2. september

Østfold-klub­ben er i god gjenge med for­bered­els­ene.

Sam­ar­beids­organ­et for pres­se­veter­anene i Norge har, ved hjelp av (fra venstre) Håvard Narum, Wibecke Lie og Borge Otterlei i Ved­tekts­ut­valg­et kom­met med for­slag til nye ved­tekt­er, som blir lagt fram til god­kjen­ning.

Les forslaget til ved­tekt­er og navne­end­ring her. For­uten vikt­ige lands­møte­for­hand­linger, blir det også mulig­heter for rund­tur i fylket og besøk på fest­ningen. Det skorter heller ikke på under­hold­ningen og tid for hyggelig samvær med gamle venner og kolleger.

Løpende oppdatering. Følg med her.


Merk at medlemsmøtene starter kl 15. Møt opp i god tid, slik at foredrags­holder kan begynne presis. Alle møter finner sted i Auditoriet i Mediehuset A55, Akersgt 55. Det vanker middag i kantinen etterpå.

Påmeldingsfrist er vanligvis senest søndagen før på grunn av bestilling av mat og liste for adgangs­kontroll.  Opp­møte for adgangskontroll senest ett kvarter møte­start.

Egenandel (normalt) kr 150, som dekker møte og middag med alkoholfri drikke. Betaling til klubb­ledelsen i kontanter ved fremmøte. Hvis det tilbys vin på møtene, og du vil ha det, koster det kr 50 pr glass. Hvis du bare skal høre på, og ikke ha mat eller drikke, koster møtet kr 50. Unngå veksling! NB: Klubben opererer ikke med Vipps (betaling med mobilen).

Påmelding til møter og turer: Ludwig Iversen - ludwig.iversen@gmail.com, eller per SMS til 934.47.817, som også har svarer, eller Ellen Marie Arefjord - marjenar@online.no  - mobil 992.54.387. Bekreftelse gis til alle. Hvis du ikke får det, vennligst ta kontakt.

Kontingent og turbetaling: Konto 0530.27.34374 – ”Presse­veteranene i Oslo og Akers­hus” v/ Anicken Juell Skogseth, Granheim­tunet 17, 1406 Ski. I feltet for ”Betalings­informasjon” må det stå hva beløpet gjelder og medlemsnavn. Dette er veldig viktig, ellers kan vi ikke se hvem og hva beløpet gjelder for. Kun betalt turavgift innen fristen gjelder som påmelding.

Medlemskontingenten per år er kr 300, som bes betalt innen 15. januar. På­melding til møter og turer står du øko­nomisk ansvarlig for, fordi klubben må betale utgiftene uansett.

Har du betalt kontingenten ? Send kr 300 til konto nevnt over, og glem ikke å skrive hvem be­talingen gjelder for.Referater: 2018  2017 
 2016  
 2015  
  
 NJ  

   Hjemmesiden er laget og redigret av Ludwig Iversen