Presseveteranene i Oslo og Akershus
  
Viktig sikkerhetsmelding

   Det er viktig for deg og alle som besøker dette nettstedet at tilkoblingen er sikker. Dette nettstedet bruker HTTPS, som er et sertifikat for å bevise nettstedets identitet, slik at du ikke blir lurt av datasnokere. Det betyr at innhold som blir sendt og mottatt mellom din nettleser og nettsiden er kryptert.
   Uten kryptering kan personer som har tilgang til infrastrukturen mellom deg og serveren til nettsiden se alt innhold som sendes. Krypteringen løser dermed dette problemet ved at det du sender kun kan leses av serveren og det serveren sender kun kan leses av deg.
   Se til at ordet https står først i adresselinjen, som skal begynne slik: https://presseveteraner-oslo.net/
   På noen PCer, nettbrett eller mobiler kan nettsider, som du leser ofte, bli lagret i den hensikt å bringe dem hurtig opp. Men da er det ikke sikkert at siste nytt eller endringer følger med. Tast på start for å laste opp siden om igjen i siste utgave etter trykk på F5 hvis du bruker PC.


Orientering om virksomheten

Møtene er kun for medlemmer som har be­talt kon­tin­gen­ten. På ut­flukt­er kan man ta med én led­sag­er. Det er aktiv påmelding til al­le ar­range­ment­er. På­minn­else og ori­enter­ing sen­des med­lem­mene per e-post.

Se nederst for påmelding, mø­te­sted, be­tal­ing, klubb­ved­tekt­er, re­ferat­er m.m.


   Alt stoff er opphavsrettsbeskyttet - intet ansvar for eksterne lenker.

Torsdag 24. januar 2019 Bli med på omvisning!
Morten Andreas Carlmark

Når Oslo domkirke åpner sine dør­er for oss på en van­lig tors­dag, blir ikke dette bare en frem­vis­ning av et prakt­bygg med ene­stå­ende tak­maleri og gedig­ent inter­iør.

   Om­viser­en vår er nem­lig gate­prest for ung­dom i Oslo, Morten Andreas Carlmark, som har en spesi­ell opp­gave i "Tiger­staden". Her har du an­led­ning til å spør­re ham litt om de ut­ford­ring­ene han står over­for i sitt em­bete.

Fremmøte ved kirkedøren torsdag 24. januar kl 11:15. Omvisningen starter kl 12 presis! Du kan ta med deg én ledsager. Klubben spanderer omvisningen, men du må likevel melde deg på og si fra hvem du eventuelt tar med deg.

Domkirken, tidligere kalt Vår Frelsers kirke, sto ferdig i 1697, er både hovedkirke for Oslo bispedømme og menighetskirke for Oslo domkirkes menighet.

Etter omvisningen kan de som vil bli med på en selvbetalt lunsj på et nærliggende spisested.

Les mer om Domkirken her.

Se bilder og Dias-show.

Påmelding til: Ludwig Iversen - ludwig.iversen@gmail.com, eller per SMS til 934.47.817, som også har svarer, eller Ellen Marie Arefjord - marjenar@online.no  - mobil 992.54.387. Bekreftelse gis til alle. Hvis du ikke får det, vennligst ta kontakt.Torsdag 7. februar 2019 MØTE i Auditoriet kl 15 - Slik blir du lurt
På jobb med "Svindeljegerne"

Ikke før vi har fått vite hva vi kan bruke mobilen, PCn eller iPaden til - som er tema på vårt første medlemsmøte i 2019, torsdag 10. januar - får vi vi høre om hvordan du også kan bli lurt av moderne teknologi. Eller svindlet på andre "snedige" måter. For torsdag 7.februar er det "Svindeljegerne", programmet fra TV3, som gjelder.

De to, som står bak programserien, er Kjell-Ola Kleiven og Ole Eikeland. Sistnevnte vil gjerne fortelle oss, som journalistkolleger, om de mange pussigheter og triste skjebner de har møtt under avsløringene av den svindel som foregår "når du minst aner det".

Nordmenn er blant de mest lettlurte i verden, påstår de to. Som også har mange andre eksempler på hvordan folk er blitt lurt når de trodde de leide et feriehus i Syden, eller kjøpte en mobiltelefon til "superpris". Også andre svindeltilfeller vil nok forundre folk i salen.

I skrivende stund har bare den ene i duoen sagt ja til å komme: Ole Eikeland. Vi har ikke fått bekreftet om makkeren Kjell Ola Kleiven er ledig denne ettermiddagen.

De to har vært i kontaktet med mange som har kjent svindel på kroppen - og også jaktet på svindlere selv. I ville biljakter...Og vi får også høre hva de selv måtte gjøre for å lure svindlerne fram i lyset. Spennende greier, altså. Kom - kom!

På bildet ser du Kjell-Ola Kleiven og Ole Eikeland.


Torsdag 21. februar 2019 Utflukt

Torsdag 7. mars 2019 MØTE i Auditoriet kl 15 - Vi treffer Toril Marie Øie
Norges første kvinne som høyeste­retts­justitiarius

Toril Marie Øie tiltrådte som høy­este­retts­justi­ti­ari­us i mars 2016. Hun er den 20. justi­ti­arius i Høy­este­retts 200 års virke­tid og den første kvin­nen som har dette embetet.

Justiti­arius Øie er født i Oslo i 1960. Hun tok jurid­isk embets­eksamen ved Det jurid­iske fakultet ved Uni­versi­tetet i Oslo i 1986.

Fra 1986 til 2004 var hun ansatt i Lov­avdel­ingen i Justis- og politi­departe­mentet – fra 1990 som lov­rådgiver og fra 2000 som avdelings­direktør og leder for Enhet for straffe­rett og prosess. Arbeidet i Lovavdelingen besto i hovedsak i å forberede lovendringer, utarbeide betenkninger om juridiske spørsmål, ofte i form av uttalelser om lovtolkningsspørsmål, og i lovteknisk bistand til andre departementer.

Fra 1988-1990 hadde Toril Marie Øie permisjon fra Lovavdelingen for å være dommerfullmektig og senere konstituert herredsrettsdommer og konstituert sorenskriver ved Strømmen sorenskriverembete.

I årene 1994 til 2002 hadde hun i tillegg til stillingen i Lovavdelingen, en bistilling som førstelektor II ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Her underviste hun i blant annet strafferett, straffeprosess og sivilprosess.

Hun tiltrådte som høyesterettsdommer i august 2004.


Torsdag 21. mars 2019 Utflukt planlagt

Torsdag 4. april 2019  ÅRSMØTE i Auditoriet kl 15 - .

Forslag til behandling må være styret i hende innen 7. mars.

Etterpå får vi glimt fra Stortingets korridorer ved Einar Aaraas.


Merk at medlemsmøtene starter kl 15. Møt opp i god tid, slik at foredrags­holder kan begynne presis. Alle møter finner sted i Auditoriet i Mediehuset A55, Akersgt 55. Det tilbys middag i kantinen etterpå. Det er ubetjent garderobe utenfor Auditoriet, så det anbefales at man tar med tøyet inn i Auditoriet og legger det over de bakerste benkeradene. Etterpå tar man med tøyet med inn i kantinen.

Påmeldingsfrist er vanligvis senest søndagen før på grunn av bestilling av mat og liste for adgangskontroll.  Opp­møte for adgangskontroll og utlevering av adgangstegn er senest ett kvarter før møte­start. Adgangskontrollen er nødvendig fordi huset ligger innenfor Regjeringskvartalets sikkerhetssone. Noen fra styret vil møte deg i resepsjonen og veilede. Kommer du for sent, må du selv be vakten om hjelp til å komme inn og selv finne veien til Auditoriet ned en trapp til venstre innenfor slusene. Når du skal ut, går du bare inn i en av svingdørene. Adgangstegnet leverer du tilbake til vakten.

Egenandel (normalt) for møtene er kr 50 hvis du bare skal høre på. Middag koster kr 150. Betaling til klubb­ledelsen i kontanter ved inngangen til Auditoriet.  Hvis det tilbys vin eller øl til middagen, og du vil ha det, koster det kr 50 pr glass med eller kr 50 pr flaske øl, med eller uten alkohol. Dette betales i kantinen. Mineralvann må vi betale restaurantpris for. Vann fra karaffel er gratis.  Unngå veksling!

Påmelding til møter og turer: Ludwig Iversen - ludwig.iversen@gmail.com, eller per SMS til mobil 934 47 817, som også har svarer,  eller til Ellen Marie Arefjord - marjenar@online.no  - mobil 992.54.387. Bekreftelse gis til alle. Hvis du ikke får det, vennligst ta kontakt.

Kontingent og turbetaling: Konto 0530.27.34374 – ”Presseveteranene i Oslo og Akershus” v/Marit Bødtker, Astrids vei 14, 0276 Oslo. I feltet for ”Betalings­informasjon” må det stå hva beløpet gjelder og medlemsnavn. Dette er veldig viktig, ellers kan vi ikke se hvem og hva beløpet gjelder for. Kun betalt turavgift innen fristen gjelder som påmelding.

Husk at betaling må skje innen fristen for at påmelding skal kjennes gyldig. På utflukter kan du som medlem ta med én ledsager, som betaler samme pris som medlem.

Medlemskontingenten per år er kr 300, som bes betalt innen 15. januar. På­melding til møter og turer står du øko­nomisk ansvarlig for, fordi klubben må betale utgiftene uansett.

Har du betalt kontingenten ? Send kr 300 til konto nevnt over, og glem ikke å skrive hvem be­talingen gjelder for.


 
Referater:  2019 
 2018 
 2017 
 2016  
 2015  
  
 NJ  

   Hjemmesiden er laget og redigret av Ludwig Iversen