Presseveteranene i Oslo og Akershus
  
; ;

Presseveteranen Siri Horn (76) døde torsdag 28. juni 2018 på Ullevål Universitets­sykehus etter en mis­lykket hjerte­klaff­operasjon.
   Siri Horn ble født 23. mai 1942.  Etter erfaring som "gnist" i handels­flåten i utenriks­fart, begynte hun sin journal­istiske løpe­bane i Agder­posten. Sin ekte­mann Lars, traff hun under utryk­ning på en reportasje om en motor­sykkel­ulykke, som han var involvert i.
   Som journalist i VG fra tidlig 1970-tallet viste hun gjennom sine mange reportasjer et varmt engasjement for andre mennesker og med en stil preget av respekt for deres oppfatninger, uten å gi avkall på sine egne ledetråder i livet.
   Som pensjonist tilbrakte hun det meste tiden i sin barndoms Narestø mellom Arendal og Tvedestrand, hvor hun ikke bare fant ro og inspirasjon, men deltok i det sosiale lokalmiljøet, blant annet som medlem av menighetsrådet.
   Hun fikk tid til å skrive bok, og hun var med i redaksjonskomiteen for Parapsykologisk, Selskap, og hun satt også i styret for adoptivorganisasjonen Verdens Barn, naturlig nok, siden hun selv påtok seg livsvervet med å adoptere to barn fra Korea.
   Siri Horn begraves fra Flosta kirke, Eydehavn, torsdag 12. juli 2018 kl 12:30. Se annonse.


Orientering om virksomheten

Møtene er kun for medlemmer som har be­talt kon­tin­gen­ten. På ut­flukt­er kan man ta med én led­sag­er. Det er aktiv påmelding til al­le ar­range­ment­er. På­minn­else og ori­enter­ing sen­des med­lem­mene per e-post.

Se nederst for påmelding, mø­te­sted, be­tal­ing, klubb­ved­tekt­er, re­ferat­er m.m.


   Alt stoff er opphavsrettsbeskyttet - intet ansvar for eksterne lenker.

 
Presseveteranenes landsmøte i Halden - 31. august - 2. september

Les om det på Sam­ar­beids­ut­valg­ets hjemme­side http://presseveteranene.no. Der kan du lese om saker som blir tatt opp til be­hand­ling, som for­slag til nye ved­tekt­er for Sam­ar­beids­ut­valg­et.
   All inn­meld­ing, inn­kvarter­ing, betal­ing og infor­masjon ivare­tas av Pres­se­veter­anene i Øst­fold, ikke de enk­elte klub­bene.


Første møte i høsthalvåret: 13. september kl 15

Først får vi tilbakeblikk på Landsmøtet - så kommer Odd Grann (85) med brannfakkelen: "Et verdig og livlig liv som eldre".

Legg merke til uthevelsen livlig liv! Det har Odd Grann foreslått selv, og mener at situasjonene han kommer med kan bli ganske skøyeraktige.

Grann, som i sin pensjonisttilværelse helt og holdent har engasjert seg i seniorenes ve og vel, har tidligere arbeidet i Norges Røde Kors, Norges Varemesse, Libertas, FNs Utviklingsfond og GAIA-ferden. Han har vært frimurer i mer enn 50 år og har i boken 'Påvirket' skrevet om sin tid i frimureriet. Han har også skrevet boken 'Livskvalitet' - hele veien om et positivt liv som eldre.

Han ble utnevnt til Årets Hedersenior 2016/17 Eldredagen i Oslo rådhus 1. oktober 2016. Så ble han utnevnt til Årets Hederssenior i 2016/17 av Seniorsaken.

Bildet du ser er vignetten på hans sprell på Internett, som han selvsagt har kalt Odd Blogg.

Og torsdag 13. september kommer han altså til oss.


Torsdag 27. september 2018 Lunsj-utflukt til Losby Gods

Enten solen skinner eller regnet pøser ned kan vi sammen nyte en ekte herre­gårds­lunsj på Losby Gods i Løren­skog, hvor vi skal være med på en historisk om­visning i de prakt­fulle bygning­ene.

Les om godset her og meld deg på til denne koseturen til de dype skoger! På­meld­ings­frist­en er 23. septem­ber, men du kan godt melde deg på med det samme, bare du melder deg av før fristen hvis du ikke kan bli med likevel.

Vi har egen buss fra Oslo sent­rum kl 11, og den tar oss med til­bake etter opp­level­sen. Vi er tilbake i Oslo kl 17. Det koster kr 600 per snute, og du kan ta med én led­sager til samme pris.

Når vi kommer frem, kan vi enten nyte en spa­ser­tur i det vakre land­skapet, eller se oss om­kring i det gedig­ne godset. Vi får en omvisning først, og så går vi til vak­kert dekket bord hvor vi for­syn­er oss av den rik­holdige lunsj­anret­ning­en og har en hygge­lig prat før til­bake­turen.

Klikk her for å se en en video fra godset.

Og her har du et histo­risk til­bake­blikk foran om­vis­ning­en.


Torsdag 11. oktober 2018 MØTE i Auditoriet kl 15 - Våre nye medier

Noter møtedagen! Emnet er under planlegging.


Torsdag 25. oktober 2018 UTFLUKT til Oslo ladegård.

Utflukten til denne perlen fra 1720-årene er under planlegging.

Som medlem i klubben får du ta med deg én ledsager, som betaler samme pris som det du gjør. Detaljene forhandler vi om og kommer tilbake til saken.

Likedan vil vi kombinere dette historiske besøket med en lunsj, som vi også kommer tilbake til.

Oslo ladegård er en staselig lystgård fra barokkepoken, og ligger i hjertet av Oslos middelalderby. Hovedhuset er fra 1720-årene, og rommer flotte salonger med interiører fra 17- og 1800-tallet. Middelalderhallen i kjelleren er en del av første etasje i bispeborgen fra 1200-tallet. Adressen er Oslo gate 13.

Navnet Ladegården har bakgrunn i at området som utgjorde middelalderbyen Oslo ble utlagt til ladegård for Akershus slott etter at Christiania ble anlagt i 1624. Som ladegård skulle den være med på å sikre forsyninger til festningen. Deler av dette området ble kalt Oslo ladegårds søndre eng, og har i dag gitt navn til Sørenga.

Huset er bygget i 1725, på kjellermurene etter borgermester Christen Mules gård, der kong James (Jakob) VI av Skottland (senere James I av England) og prinsesse Anna ble gift i 1589. I kjelleren finnes rester av Oslos bispeborg fra 1200-tallet. Ladegården er åpen for omvisninger.

Eiendommens hage, som gikk omtrent ned til sjøkanten sent på 1700-tallet, ble rekonstruert og gjenåpnet i 1999 på grunnlag av et mønster fra 1779. Et rom fra bispeborgen er rekonstruert like ved siden av Ladegården («Bisp Nikolas' kapell»).

Les om stedet HER! Finn veien HER!


Torsdag 8. november 2018 MØTE i Auditoriet kl 15 - USA hva nå?

Første tirsdag i november går amerikanerne til mellomvalg og skal votere inn representanter til kongressen. Da kan president Donald Trump få et problem - hvis spådommene holder.

Per Olav Ødegaard, kommentator i VG som har skrevet mye om forholdene i USA, kommer til oss for å orientere oss om de politiske sjokkbølgene som kan slå mot republikanerne og presidenten, som om to år må se seg selv som taper eller triumfator.

Mellomvalg i USA er en vanlig brukt betegnelse på de valg som holdes i USA midt mellom to presidentvalg (dermed hvert fjerde år). Valg til Kongressen holdes om høsten annethvert år, slik at annethvert kongressvalg (hvert fjerde år) er sammenfallende i tid med presidentvalget, og annethvert blir et såkalt mellomvalg, midt i presidentperioden. I USA kaller de det midterm, altså «midt i perioden».

Mellomvalget til Kongressen er altså et helt regulært kongressvalg, der det, akkurat som ellers, velges 435 representanter til Representantenes hus og 33 eller 34 senatorer til USAs senat.

34 av USAs 50 delstater avholder guvernørvalg hvert fjerde år under mellomvalget, hvor guvernøren sitter i fire år. New Hampshire og Vermont har guvernørvalg annethvert år. I mange delstater holdes det også valg til delstatsforsamlinger og på fylkesnivå.


Torsdag 29. november 2018 JULEGILDE på Majorstuen kl 18

Gled deg til julegildet torsdag 29. november for Presseveteranene i Oslo og Akershus!

Denne gang skal vi være på et sted hvor det er rikelig plass til både å møtes, spise og samles til kaffen etterpå, nemlig Majorstuen Seniorsenter i Slemdalsveien 3, tvers over gaten for T-banen

Schafteløkken ble rett og slett for trangt og dyrt for oss, og da Frogner menighet forlangte at vi brukte deres cateringforbindelse og ikke vår egen, som vi bare har godt å si om, var saken klar.

Majostuen Seniorsenter, som Oslo kommune driver, tilbyr lokaler med rimeligere leie, større plass, og ikke minst, muligheten til å bruke vår egen kokk Preben, som vi også hadde på Schafteløkken en rekke år.

Dessuten er det lettere å finne fram til stedet: Du dreier bare til venstre når du er ute av Majorstuen T-bane, noen få skritt opp til Slemdalsveien 3, og vi er der.

Pass opp for trafikken! Majorstuen-krysset er et av byens travleste. Men vel fremme kan vi se fram til stille og hyggelige lokaler med gode garderobeforhold, god plass til å sirkulere med velkomstdrinken, velsmakende og varm mat, og etterpå, plass til å røre seg og nyte kaffen med tilbehør i et dertil egnede rom.

Så kan vi, når tiden nærmer seg, komme tilbake med en hyggelig pris for et avslappende og jovialt samvær.


Merk at medlemsmøtene starter kl 15. Møt opp i god tid, slik at foredrags­holder kan begynne presis. Alle møter finner sted i Auditoriet i Mediehuset A55, Akersgt 55. Det vanker middag i kantinen etterpå.

Påmeldingsfrist er vanligvis senest søndagen før på grunn av bestilling av mat og liste for adgangs­kontroll.  Opp­møte for adgangskontroll senest ett kvarter møte­start.

Egenandel (normalt) kr 150, som dekker møte og middag med alkoholfri drikke. Betaling til klubb­ledelsen i kontanter ved fremmøte. Hvis det tilbys vin på møtene, og du vil ha det, koster det kr 50 pr glass. Hvis du bare skal høre på, og ikke ha mat eller drikke, koster møtet kr 50. Unngå veksling! NB: Klubben opererer ikke med Vipps (betaling med mobilen).

Påmelding til møter og turer: Ludwig Iversen - ludwig.iversen@gmail.com, eller per SMS til 934.47.817, som også har svarer, eller Ellen Marie Arefjord - marjenar@online.no  - mobil 992.54.387. Bekreftelse gis til alle. Hvis du ikke får det, vennligst ta kontakt.

Kontingent og turbetaling: Konto 0530.27.34374 – ”Presseveteranene i Oslo og Akershus” v/Marit Bødtker, Astrids vei 14, 0276 Oslo. I feltet for ”Betalings­informasjon” må det stå hva beløpet gjelder og medlemsnavn. Dette er veldig viktig, ellers kan vi ikke se hvem og hva beløpet gjelder for. Kun betalt turavgift innen fristen gjelder som påmelding.

Husk at betaling må skje innen fristen for at påmelding skal kjennes gyldig. På utflukter kan du som medlem ta med én ledsager, som betaler samme pris som medlem.

Medlemskontingenten per år er kr 300, som bes betalt innen 15. januar. På­melding til møter og turer står du øko­nomisk ansvarlig for, fordi klubben må betale utgiftene uansett.

Har du betalt kontingenten ? Send kr 300 til konto nevnt over, og glem ikke å skrive hvem be­talingen gjelder for.Referater: 2018  2017 
 2016  
 2015  
  
 NJ  

   Hjemmesiden er laget og redigret av Ludwig Iversen