Kjære besøkende i Mediehuset A55 (Akersgata 55):

 

Mediehuset ligger innenfor sikkerhetssonen til Regjeringskvartalet. Derfor er det streng adgangskontroll.

 

Alle som arbeider i A55 har spesielle adgangskort og personlig sikkerhetskode for å komme inn. Besøkende slipper bare inn hvis de skal besøke en som har sikkerhetsklarering. Det er årsaken til at vi må ha påmelding til hvert møte.

 

Deltakerlisten blir sjekket av vakten i resepsjonen. Derfor må navnelisten også ha telefonnummer. Hvis alt er i orden, blir navnelapp med adgangskode skrevet ut. Denne lappen må du bruke både for å komme inn gjennom slusen og for å komme ut.

 

Ved sluseportene er det kortavlesere for ansatte og for besøkende. De for besøkende står til høyre under den for de ansatte, og er rett og slett en iPhone, som er koblet til sikkerhetssystemet. Denne telefonen ser deg, og det den ser kan du også se på telefonskjermen.

 

Slusen er en svingdør, som kun tillater at en og en passerer enten den ene eller den andre veien. Når du  skal inn ved hjelp av adgangslappen, gjør du følgende:

 

Stå slik at svingdøren ikke dulter bort i deg når den går rundt.

Hold adgangslappen opp foran avlesertelefonen, slik at den kan lese av koden. Best avstand er ca 20 cm.

Hvis koden blir avlest riktig, kommer ditt navn opp på telefonskjermen, og du kan gå inn i slusen. Den begynner ikke å rotere før du er inne i den.

 

Navnelappen med koden gir kun adgang til Auditoriet og kantinen innenfor. Koden gjelder bare for det navn og det tidsrom den er programmert for. Du bør levere den fra deg til vakten når du går. Hvis det blir sent, må vakten også åpne svingdøren ut mot Akersgata, så du kommer deg hjem.

 

Noen fra styret i Presseveteranene vil være til stede i resepsjonen for å hjelpe til. Vær så snill å ikke engasjere vakten til hjelp. De skal om kvelden også passe sentralbordet for avisene i huset.

 

Vi ber om forståelse for dette, som egentlig er en følge av det som skjedde 22. juli 2011.

 

Med vennlig hilsen

Presseveteranene i Oslo og Akershus,

som takket være stor imøtekommenhet fra Verdens Gang får låne lokaler i A55.