Dagen 
er din fordi 
så mange bar 
Norge  fram 
i sitt  hjerte
Hvorhen du går i li og fjell, en vinterdag, en sommerkveld med fjord og fossevell,
fra eng og mo med furutrær fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær...
SYNG SANGEN