Presseveteranene i Oslo og Akershus   
Referater 2019  

Torsdag 10. januar 2019  Det startet som et disk-crash

og styret overtok 

   Møtet om databruk startet like dramatisk som et disk-crash da kåsøren fra Seniornett like før møtestart ringte og sa at han hadde blitt utsatt for en alvorlig hendelse og hadde fått ordre av legen om å sykemelde seg øyeblikkelig.

Mens deltakerne var underveis til møtet, satt styret i hektisk leting etter en erstatter. Stemningen kan kanskje sammenliknes med det tenkte tilfellet hvor flyvertinnen kommer inn i passasjerkabinen og spør om det finnes noen der som kan lande flyet.

Men denne gangen ordnet vår vertinne Ellen og resten av staben en sikker landing på alle hjul med understellet nede ved å overta mikrofonene selv.

Ludwig startet med å advare mot troll på Internet og Facebook. Åsulv Edland steppet inn og fortalte om da han ble narret så bankkontoen hans nesten ble tømt og kasserer Marit mente at Facebook ikke fortjente Ludwigs advarsel.

Visst var tilhørerne med! Så snakket vi om været. Men ikke slik vi gjør når emnet ebber ut. Alle snakker jo om klima for tiden. Derfor steppet Bernt Lie inn og tok sin oppgave på sparket. Hans dille har jo til de grader vært vær og klima, slik at han - med sine omfattende kunnskaper - kunne gi oss eksempler på hva vi har i vente, hvis vi blir gamle nok. Også Tore Sjølie fra styret bidro med å fortelle om Presseveteranenes kommende Landsmøte på Hamar i august.

Dermed greide vi å fylle én time før det ble middagstid med kalkunkjøttboller med honning og BBQ saus, bakt ørretfilet med urter pesto og salat med krydderlaks. Som trøst for savnet av kåsøren fikk vi ett glass vin gratis hver - som start...

Dette var et hvirvelvind-møte - som endte bra! Og kveldens mest overraskende kommentarer kom fra en av klubbens grand old ladies, Annemor Møst:
   - Det beste møde på lenge!
   - Kan vi ha pizza neste gang?
Hun fikk gratis påfyll i vinglasset.

På bildet fra middagen ser vi tre glade gubber: Michael Brady, Finn Stoveland og Harry Cleven.


Torsdag 24. januar 2019  Besøk i Oslo domkirke
En frisk forsamling kirkegjengere foran alteret i Oslo domkirke på en vintertorsdag i januar.

Vi var i Domkirken 24.januar, og særlig for én av deltakerne var det en ny og interessant opplevelse. Vedkommende hadde aldri vært i Oslo Domkirke før! Desto bedre at vi fikk en så levende, fin og detaljrik omvisning inne i kirken av gateprest Andreas, og at han også tok oss inn i kapellet etterpå. Der fortalte han om sitt virke blant unge på gata. En åpen, varm og fin fyr, fra Stavanger, med mye kunnskap både om den gamle kirken - og om unge som kan trenge en voksen persons omsorg i gatemiljøet.

Etter kirkebesøket ventet lunsj på Sentralen restaurant. Også det en innertier, virket det som. Og etterpå ble noen av oss med på omvisning i det gamle bankhuset, som i dag er viet kultur. Noe nytt er bygget på - men også mye av det gamle er intakt. Som bankboksene! Ikke dem "Benny Bankboks" åpnet...

Pussig nok hadde de fleste i den lille gjengen som ble med omviseren Emma til slutt fornavn på E: Eva x 2, Ellen x 2 . Og Ingrid. Så vi fikk litt ekstra, og ser tilbake på en svært vellykket torsdag sentralt i hovedstaden.

Ellen Marie Arefjord

Klikk på bildene for å se dem større - Foto: Harry Thomas Cleven

Les om Domkirken her  og se  bilder  og  dias-show.


Torsdag 7. februar 2019  - Møtet med "Svindeljegerne"
Interessen var stor - for selv presseveteraner kan bli lurt en dag...

Det er helt utrolig hva folk i sin beste alder, og med den beste oppdragelse, kan komme ut for når de møter de helt profesjonelle svindlerne. Vår kåsør på møtet 7. februar, Ole Eikeland, ga oss mange eksempler hentet fra TV3-programmet "Svindeljegerne".

Sammen med Ola Kleiven står han bak denne serien, som kommer igjen til høsten. Han viste oss grelle eksempler på video og tok oss med på oppdagerferd i denne jungel av lureri. Det er ikke måte på hvor naive godtfolk kan være når de tror de ser inn i et ærlig ansikt..

De to har vært i kontaktet med mange, som har kjent svindel på kroppen - og også jaktet på svindlere selv. Vi fikk også høre hva de selv måtte gjøre for å lure svindlerne fram i lyset.

-Nordmenn er blant de mest lettlurte i verden, påsto han, og viste eksempler på hvordan folk er blitt svindlet når de trodde de leide et feriehus i Syden, eller kjøpte en mobiltelefon til "superpris". Også andre svindeltilfeller forundret folk i salen.

De to driver med alt annet enn TV til daglig. Eikeland er tidligere økonomidirektør i Nettavisen, hvor han stod bak flere avsløringer av norske hvitsnippforbrytere. Han har også bakgrunn i Pareto Securities. I dag driver han selskapet Eikeland & Ravnaas, som hjelper noen av Norges rikeste med å håndtere media.

Foto: Harry Thomas Cleven


Torsdag 7. mars 2019  Slik styrer hun Høyestrett
Toril Marie Øies stab har alltid siste ordet
Med en rekord­stor del­tak­else til møtet med Norges første kvinne­lige høy­este­retts­justi­tiar­ius - og det til og med på dagen før Den inter­nas­jon­ale kvinne­dagen - trodde kanskje mange av oss at Toril Marie Øie skulle kombi­nere dette med sin pioner­posisjon. Men den fella gikk ikke hun i!

Stillingen hennes er rett og slett å være admini­strator og sjef for Norges Høyeste­rett - en av de grunn­lovs­bes­temte tre statsmakter, som Norges styring hviler på.

Siste ord i alle saker

Hun tok seg ikke bare tid til å under­streke for oss at Høyeste­rett har siste ordet i alle saker og er den øverste av alle dom­stoler i Norge, men minnet også om at ikke alle europe­iske land har samme ordningen.

Som kon­sti­tusjons­dom­stol fører Høy­este­rett kon­troll med at Stor­tinget og regjer­ingen holder seg innen­for Grunn­loven og fører som sådan også en for­valt­nings­kon­troll, også med tanke på menn­eske­retts­kon­ven­sjon­en, som Norge har forpliktet seg til. 

Som pre­judi­kat­dom­stol har Høyeste­rett som hoved­opp­gave å følge med i hva som er gjeld­ende rett­spraks­is i Norge ved å sjekke om dom­stoene har fulgt loven og gitt korrekt saks­behand­ling og straffe­utmål­ing.

  

Men alt dette skal ikke Toril Marie Øie greie alene. Etter en lang 'retts­be­læring' fra henne og noen spørs­mål fra oss kom hun endelig frem til det mange av oss lurte på, nemlig: Hvordan jobber man i Høy­este­rett?

Alle snakker sammen

Og her kom over­rask­el­sen: Alle dom­mer­ne, de yngste som de eldste, må være med på alt fra første stund. De rote­rer i embetet, deltar alle etter tur i for­skjel­lige møter og for­handl­inger. Ingen spik­rede kon­stel­las­jon­er med fare for faste, inn­ar­beid­ede syns­punkt­er, altså! Dermed får alle sam­me inn­blikk i Høy­este­retts ar­beids­former.

   Og så en viktig ting, i følge Toril Marie:
   - Praktisk talt alle saker be­hand­les munt­lig.
   Dermed har høy­este­retts­jus­ti­ti­ari­us fått dom­mer­ne til å løfte blik­ket opp fra doku­ment­ene. Toril Marie Øie sier:
   - Vi setter pris på dia­log­en, for det er vikt­ig å se hele retts­sys­tem­et i en sam­men­heng og at vi har et åpent blikk! 

Bildene: Vi var mange som ville høre på Toril Marie Øie. (Foto: Harry Thomas Cleven) 

Les om dagens kåsør her!


Torsdag 21. mars 2019  Da vi gikk under jorden
Møtet med vår dypt bevarte fortid
I Riksarkivets dyp

Vi møtte opp - like mange som en hel skole­klasse og kanskje med følel­sen av å be­gynne i første - i denne tre etas­jers borgen på knaus­en ved Sogns­vann stasjon. Åpen­bar­ingen av Riks­arkiv­ets skat­ter skjed­de nede i dypet, hvor doku­menter, trykk­saker, papirer og gjen­stand­er har funnet sin plass i en rekke under­etasjer med en kvart million hylle­meter med stoff - helt fra tusen år til­bake og vel så det.

Men også fra aller nyeste tid. Her ligger også minner fra 22. juli 2011. Bamsene og bildene som ble lagt på blomsterhaugene utenfor Domkirken i Oslo er her - for alltid.

Vi fikk et blikk inn i journalstikkens verden. Det var glimt fra både "Trangviksposten" og tekstreklameutvalget. Og fra fotografiene som dokumenterte store hendelser.

Det var dypt ned til det aller helligste, hvor temperaturen ble holdt på 18 grader og hvor både luft og lys var regulert, for ikke å snakke om adgangen, som ikke er for hvem som helst. På dagtid blir de tette stålskottene åpnet, og et bud bringer bestilt materiale til og fra lesesalen for de mange som vil studere fortiden, kanskje ikke minst sin egen slekts sådanne.

Akkurat nå er sikkerheten i et spesielt lys. Ikke på grunn av krig, men for klimaendringene. En av omviserne sa det slik:

-Det vi er mest redd for nå er skjeggkre!

Les mer og se bilder HER


Torsdag 4. april 2019  Årsmøtet i Auditoriet

Ludwig og Trym
Selv om mange måtte melde forfall til årsmøtet på grunn av uforutsette hendelser eller rett og slett ferieopphold, samlet 36 seg til denne viktige begivenheten, som ble avviklet på rekordtid under nestoren Trygve Moes kyndige ledelse.

Først - og som vanlig - innledet vår leder Ellen Arefjord til en kort minnestund til ære for de av våre, som var gått bort i året som gikk:
   Yngvar Holm, nær 88 år, Gunnar Jerman, 88 år, Torstein Sandø, 91 år, Siri Horn, nær 77 år, Arne Børcke, 73 år og Kenneth Simensen, nær 72 år.

De og noen fler var der Deltakerne på årsmøtet fordyper seg i sakspapirene. Øverst: Møteleder Trym (th) og sekretær Ludwig

Både styrets årsmelding, regnskap og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent. Regnskapsfører har vært Arne Skogseth og revisor Kirsten Berg. Kontingenten ble vedtatt enstemmig som uendret, kr 300 per år. Det kom ingen forslag til behandling.

Valgkomiteens instillinger ble enstemmig godkjent som følger:
   Leder Ellen Arefjord ble valgt for ett nytt år. Likedan varamedlemmene Lars Hellberg og Tore Sjølie for ett nytt år.
   Sekretær Ludwig Iversen og styremedlem Harry Thomas Cleven ble gjenalgt for to nye år.
   Styremedlemmer som ikke var på valg er nestleder Terje Coucheron Helsingeng og kasserer Marit Bødtker.

Styrets forslag til gjenvalg av valgkomiteen, bestående av Bodil Bakken, Bernt Lie og Anicken Skogseth ble enstemmig vedtatt.

Her kan du lese styrets årsrapport, samt regnskap med balanse, resultatregnskap og revisjonsberetning og hilse på det nye styret.

Einar Aaraas i sving   Etter årsmøtet var det Einar Aaraas' tur til å ta oss femti år tilbake i tid til journalisters møte med politikere. Her var det mange kjente navn som ble nevnt, også blant vi som satt i salen, men slikt tåler man å høre på. Du som ikke var der, har virkelig gått glipp av noe som gjør seg best ureferert.

Foto: Harry Thomas Cleven. Klikk på bildene for å se dem større på skjermen.


Torsdag 23. mai 2019  Den sosiale fjordturen
En usedvanlig opplevelse

Det ble en helt usedvanlig fjord­tur med tru­ende skyer fra start til slutt.

Så be­gyn­te regn­et å hølje ned midt­fjords.

Det gynget kraft­ig der ute også - best å bli sitt­ende!

Men akku­rat da skjed­de det noe...

...som vi ikke had­de forut­sett...

...og som for­vand­let oss.

Les videre om hva som skjedde!