Presseveteranene i Oslo og Akershus   
Styret 2020-2021  

Leder Ellen Marie Arefjord
Telefon 992 54 387 - marjenar@online.no

Nestleder Svein Ola Hope
Telefon 915 35 056 - sohope@online.no

Sekretær Ludwig Iversen
Telefon 934 47 817 - ludwig.iversen@gmail.com

Kasserer Marit Bødtker
Telefon   908 23 045 - mbodtker@online.no

Styremedlem Harry Thomas Cleven
Telefon 476 34 162 - harry.cleven@gmail.com

1. vara Lars Hellberg
Telefon  913 17 941 - lars.hellberg@getmail.no

2. vara Tore Sjølie
Telefon  916 63 999 -
tore-sj@online.no