Presseveteranene i Oslo og Akershus   

Husk kontingenten
Husk å betale årskontingenten kr 300 snarest til konto 0530.27.34374 – ”Presseveteranene i Oslo og Akershus” v/Marit Bødtker, Astrids vei 14, 0276 Oslo. I feltet for ”Betalingsinformasjon” må det stå "Kontingent" samt medlemsnavn. Dette er meget viktig, fordi vi må kunne se hva og hvem beløpet gjelder for.
  
Vi sender IKKE ut giroer, men stoler på at medlemmene greier å betale via nettbank.

Orientering om virksomheten

Møtene er kun for medlemmer som har be­talt kon­tin­gen­ten. På ut­flukt­er kan man ta med én led­sag­er. Det er aktiv påmelding til al­le ar­range­ment­er. På­minn­else og ori­enter­ing sen­des med­lem­mene per e-post.

Se nederst for påmelding, mø­te­sted, be­tal­ing, klubb­ved­tekt­er, re­ferat­er m.m.


   Alt stoff er opphavsrettsbeskyttet - intet ansvar for eksterne lenker.

 
 
Torsdag 5. mars  MØTE i Auditoriet kl 15 - Under politiets øyne

En etterforsker ser på politiets metoder før og nå.

Asbjørn Rachlew Politi­etter­forsker Asbjørn Rachlew(50) står bak viktige reformer i politiets avhørs­metoder.
   Hans mange­årige forsking har ført til vesent­lige endringer i etter­forsk­nings­faget generelt og politiets avhørs­metoder spesielt.
   Nå kommer han til oss for å fortelle om den betydelige endringen i politiets arbeid, som gir håp om mer rettferdig justis.

For dette arbeidet ble han hedret med Politiforums Ærespris for 2017.
   Rachlew har vært tydelig i sin kritikk av systemfeil, og han har turt å rette sitt kritiske blikk der han har ment det har vært nødvendig.

Med erfaring som politioverbetjent ved Oslo politidistrikt, tok han filosofisk doktorgrad i kriminologi med avhandlingen Justisfeil ved politiets etterforskning; noen eksempler og forskningsbaserte mottiltak, avlagt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo i 2009.
   Rachlew tar utgangspunkt i straffesaken mot Stein Inge Johannessen som satt uskyldig varetektsfengslet i ni måneder for drap. Rachlew arbeidet selv som etterforsker ved avdelingen som etterforsket saken.


ÅRSMØTE Torsdag 23. april i Auditoriet kl 15 -

Styresaker og valg.

HUSK: Forslag til behandling må være styret i hende innen 1. mars!

LudwigDet er 75 år siden freden brøt løs i Norge. Klubbens sekretær Ludwig Iversen (90), som både opplevde krigen og nøt fredsdagene i Oslo, forteller om den dramatiske frigjøringen og litt om hvorfor det holdt på å gå riktig galt.


Torsdag 11. juni 2020 - Utflukt til Strömstad
Strømstad havn - shopping i strømstad

Sommerens store utflukt blir en ekte "harrytur" for deg og din ledsager til vakre Strömstad i vårt naboland, hvor mye kan kjøpes billigere enn i gamle Norge. Sett av datoen og meld deg på innen torsdag 28. mai!

Reisen foregår med buss og båt.

Vi går om bord i bussen i Apotekergata, like ved VG-huset i Akersgata.

Kl 11.00 presis: Avgang til Sandefjord.
Kl 13.30 ombordstigning i fergen til Strömstad.
Kl 14.00 Lunsjbuffet om bord med øl eller vin inkludert i prisen.

Det er taxfree-butikk om bord. Men bussen gjør et kjøpestopp ved Systembolaget i Strömstad og i Nordby-sentret på svenskesiden av Svinesund. Vi er tilbake i Oslo ca kl 20.00.

Pris for turen kr 500 per person. Da er ikke bare buss- og båtreise inkludert, men også lunsj med drikke til.

Frist for både påmelding og betaling: Torsdag 28. mai!

Påmelding til ludwig.iversens@gmail.com med fullt navn og alder - også på ledsager.
Betaling til konto 0530.27.34374 – ”Presseveteranene i Oslo og Akershus” v/Marit Bødtker, Astrids vei 14, 0276 Oslo. I feltet for ”Betalingsinformasjon” må det stå "Strömstadtur" samt deltakernavn. Det er meget viktig å vite hva og hvem beløpet gjelder for.


Merk at medlemsmøtene starter kl 15. Møt opp i god tid, slik at foredrags­holder kan begynne presis. Alle møter finner sted i Auditoriet i Mediehuset A55, Akersgt 55. Det tilbys middag i kantinen etterpå. Det er ubetjent garderobe utenfor Auditoriet, så det anbefales at man tar med tøyet inn i Auditoriet og legger det over de bakerste benkeradene. Etterpå tar man med tøyet med inn i kantinen.

Påmeldingsfrist er vanligvis senest søndagen før på grunn av bestilling av mat og liste for adgangskontroll. Opp­møte for adgangskontroll og utlevering av adgangstegn er senest ett kvarter før møte­start. Adgangskontrollen er nødvendig fordi huset ligger innenfor Regjeringskvartalets sikkerhetssone. Noen fra styret vil møte deg i resepsjonen og veilede. Kommer du for sent, må du selv be vakten om hjelp til å komme inn og selv finne veien til Auditoriet ned en trapp til venstre innenfor slusene. Når du skal ut, går du bare inn i en av svingdørene. Adgangstegnet leverer du tilbake til vakten.

Egenandel (normalt) for møtene er kr 50 hvis du bare skal høre på. Middag koster kr 150. Betaling til klubb­ledelsen i kontanter ved inngangen til Auditoriet. Hvis det tilbys vin til middagen, og du vil ha det, koster det kr 50 pr glass. Dette betales i kantinen. Mineralvann må vi betale restaurantpris for. Vann fra karaffel er gratis. Unngå veksling!

Påmelding til møter og turer: Ludwig Iversen - iversen.ludwig@gmail.com, eller per SMS til mobil 934 47 817,  eller til Ellen Marie Arefjord - marjenar@online.no  - mobil 992.54.387. Bekreftelse gis til alle. Hvis du ikke får det eller lurer på noe, vennligst ta kontakt.

Kontingent og turbetaling må skje innen fristen for å være gyldig: Konto 0530.27.34374 – ”Presseveteranene i Oslo og Akershus” v/Marit Bødtker, Astrids vei 14, 0276 Oslo. I feltet for ”Betalingsinformasjon” må det stå hva beløpet gjelder samt medlemsnavn og eventuelt ledsagernavn. Dette er meget viktig, fordi vi må kunne se hva og hvem beløpet gjelder for.

På utflukter kan du som medlem ta med én ledsager, som betaler pris spesifisert for hver enkelt tur.

Medlemskontingenten per år er kr 300, som bes betalt innen 15. januar. På­melding til møter og turer står du øko­nomisk ansvarlig for, fordi klubben må betale utgiftene uansett.


  
 Styret 
    
Referater:
 2020 
  
 2019 
  
 2018 
  
 2017 
  
 2016 
  
 2015 
  
 2014 
  
 2013 
  
  
 NJ  

   Hjemmesiden er laget og redigert av Ludwig Iversen