Presseveteranene i Oslo og Akershus   

Endelig - nå blir det årsmøte -  tross coronatiden !
Ellen    -VELKOMMEN skal dere være, alle sammen - til duk og dekket bord! Hvit duk, til og med. For alt vil være linet up for at vi skal få vel fire fine timer sammen torsdag 29. oktober, på klubbens årsmøte.
    Slik inviterer vår kjære leder Ellen oss alle til årsmøtet - første treff siden starten av denne krisen, som har preget oss alle iden begynnelsen av mars.
Les hele hennes brev til deg HER!

 

Orientering om virksomheten

Møtene er kun for medlemmer som har be­talt kon­tin­gen­ten. På ut­flukt­er kan man ta med én led­sag­er. Det er aktiv påmelding til al­le ar­range­ment­er. På­minn­else og ori­enter­ing sen­des med­lem­mene per e-post.

Se nederst for påmelding, mø­te­sted, be­tal­ing, klubb­ved­tekt­er, re­ferat­er m.m.

 
 

Årsmøtets agenda:
STED: Oslo Kongressenter - Forum, Youngs gate 21 ved Youngstorget, tidligere Folkets Hus. Påmelding med 38 deltakere ble avsluttet 27. september kl 24. Ledsager var også velkommen. Fire av deltakerne er ledsagere, som møter som besøkende uten stemmerett.
PROGRAM: Fra kl 11:30 Oppmøte og registrering. Kl 12:00 årsmøte med valg. Ca kl 13:00 2-retters lunsj. Deretter et muntert foredrag av Gudmund Hernes med tittelen: "Hvorfor vil ikke folk skifte mening?". Pris kr 250 per person ble betalt ved påmelding.
SIKKERHET: Forum arrangerer møteoppsettet etter helsemyndighetens krav. Årsmøtet blir holdt i Forum, som er et meget stort lokale, hvor
vi sitter 6 og 6 ved store, runde bord, dekket til fest med hvite duker. Vi skal nemlig nyte lunsjen og høre foredraget også ved de samme bordene.

Dagsorden:
1. Valg av dirigent. Styrets innstilling foreligger på møtet.
2. Årsmelding for 2019-2020.
3. Regnskap og revisors beretning.
4. Kontingent. Styrets forslag: uendret, kr 300.-.
5. Innsendte forslag. Ingen forslag var kommet inn innen fristen 1. mars.
6. Valg til styret.
   Styremedlemmer som ikke er på valg: Sekretær Ludwig Iversen og styremedlem Harry Thomas Cleven.
   Nåværende i styret stiller til gjenvalg for ett år: Leder Ellen Marie Arefjord, varamedlemmene Lars Hellberg og Tore Sjølie.
   Nåværende nestleder, Terje Coucheron Helsingeng stiller ikke til gjenvalg.
   Nåværende i styret
stiller til gjenvalg for to år: Marit Bødtker.
Valgkomiteen:
   Bodil Bakken - bodibakk@online.no
   Bernt Lie - bernt.lie@gmail.com
   Anicken Skogseth - anicken.skogseth@gmail.com

7. Valg av revisor. Innstilling foreligger på møtet.
8. Valg av valgkomité.
Styrets innstilling foreligger på møtet.


 Les styrets årsmelding
 Se regnskap 2019-2020

Merk at medlemsmøtene starter kl 15. Møt opp i god tid, slik at foredrags­holder kan begynne presis. Alle møter finner sted i Auditoriet i Mediehuset A55, Akersgt 55. Det tilbys middag i kantinen etterpå. Det er ubetjent garderobe utenfor Auditoriet, så det anbefales at man tar med tøyet inn i Auditoriet og legger det over de bakerste benkeradene. Etterpå tar man med tøyet med inn i kantinen.

Påmeldingsfrist er vanligvis senest søndagen før på grunn av bestilling av mat og liste for adgangskontroll. Opp­møte for adgangskontroll og utlevering av adgangstegn er senest ett kvarter før møte­start. Adgangskontrollen er nødvendig fordi huset ligger innenfor Regjeringskvartalets sikkerhetssone. Noen fra styret vil møte deg i resepsjonen og veilede. Kommer du for sent, må du selv be vakten om hjelp til å komme inn og selv finne veien til Auditoriet ned en trapp til venstre innenfor slusene. Når du skal ut, går du bare inn i en av svingdørene. Adgangstegnet leverer du tilbake til vakten.

Egenandel (normalt) for møtene er kr 50 hvis du bare skal høre på. Middag koster kr 150. Betaling til klubb­ledelsen i kontanter ved inngangen til Auditoriet. Hvis det tilbys vin til middagen, og du vil ha det, koster det kr 50 pr glass. Dette betales i kantinen. Mineralvann må vi betale restaurantpris for. Vann fra karaffel er gratis. Unngå veksling!

Påmelding til møter og turer: Ludwig Iversen - iversen.ludwig@gmail.com, eller per SMS til mobil 934 47 817,  eller til Ellen Marie Arefjord - marjenar@online.no  - mobil 992.54.387. Bekreftelse gis til alle. Hvis du ikke får det eller lurer på noe, vennligst ta kontakt.

Kontingent og turbetaling må skje innen fristen for å være gyldig: Konto 0530.27.34374 – ”Presseveteranene i Oslo og Akershus” v/Marit Bødtker, Astrids vei 14, 0276 Oslo. I feltet for ”Betalingsinformasjon” må det stå hva beløpet gjelder samt medlemsnavn og eventuelt ledsagernavn. Dette er meget viktig, fordi vi må kunne se hva og hvem beløpet gjelder for.

På utflukter kan du som medlem ta med én ledsager, som betaler pris spesifisert for hver enkelt tur.

Medlemskontingenten per år er kr 300, som bes betalt innen 15. januar. På­melding til møter og turer står du øko­nomisk ansvarlig for, fordi klubben må betale utgiftene uansett.


  
 Styret 
    
Referater:
 2020 
  
 2019 
  
 2018 
  
 2017 
  
 2016 
  
 2015 
  
 2014 
  
 2013 
  
  
 NJ  

   Hjemmesiden er laget og redigert av Ludwig Iversen