4.  søndag i advent
  
   Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned.
    for lengsel, glede, håp og fred,  men mest allikevel
    for fred på denne lille jord.
Inger Hagerup: Adventslysene