Riktig godt nyttår!

En hilsen fra kassereren i Presseveteranene

Godt nyttår til alle!
   Vi føler oss fram på usikker mark i det Herrens år 2021. Det ligger mange muligheter foran oss, og styret har store planer for dette ubrukte nye året:
   Mange fine foredrag, interessante kulturelle utflukter, nytt årsmøte, landsmøte i Oslo i august, masse sosialt samvær og mange klemmer. Med det selvsagte forbehold --- ja, dere skjønner det vel selv –––. Vi krysser fingre og tær for at vi alle får den etterlengtede vaksinen raskt og kan begynne å leve normalt igjen.

   Vi takker for at du fortsetter som medlem i Presseveteranene i Oslo og Akershus for å kunne ta del i alt som vi håper kan skje i 2021. Ditt medlemskap vil gjøre det lettere for oss å komme i gang med – og få gjennomført – alle planene.

   Vi vil gjerne kunne fortsette å subsidiere deg for de dyreste arrangementene.
Vi ser nå fram til å fylle på en noe slunken driftskonto. Dere som har lest årsregnskapet vet at vi gikk med et ganske stort underskudd i 2019. De skyldtes mange forhold som er gjort rede for i referatet. Vi har penger på «bok», men driftskontoen har vært ganske skrapt siden 2019, så slik sett er det vel litt greit at vi har hatt lave utgifter i 2020, bortsett fra årsmøtet i Oslo kongressenter i oktober.

   Vi setter stor pris på om du allerede nå betaler kontingenten på 300 kroner til konto 0530.27.34374 Presseveteranene i Oslo og Akershus. Husk å oppgi navnet ditt, både ved nettbank og giro. Ikke bruk Vipps.

I løpet av januar blir det sendt ut giro – for dem som eventuelt vil vente – via vårt nye system hos firmaet Styreweb, som vi endelig skal ta i bruk.

Beste hilsen
Marit Bødtker